VA-Norm

Innhold

Norsk VA-norm gjør det enkelt for alle aktører (entreprenører, rørleggere, konsulenter etc.) å finne ut hva som er kommunens krav til VA-tekniske anlegg.

VA-normen gir faglig oppdatert informasjon, samt korrekte henvisninger (linker) til alle VA-relevante lover, forskrifter, normer og standarder.

Trykk linken for  å gå til nettsiden for VA-normen til Porsgrunn Kommune.

http://www.va-norm.no/porsgrunn/

Til toppen