Utbedring av spillvannsledninger i diverse gater i Porsgrunn i løpet av høsten.

Innhold

Spillvannsledningenes dårlige forfatning gjør rehabiliteringen nødvendig.

Under rehabiliteringen vil et nytt "rør/strømpe" laget av polyester-filt "vrenges" inn og etableres i det gamle røret, deretter blir denne strømpen herdet med damp/varme. Under denne prosessen vil det bli frigjort styrengass. Denne gassen vil fra tid til annen kunne merkes som en ubehagelig lukt i nærliggende hus. Det gjøres oppmerksom på at gassen er helt ufarlig ved så små konsentrasjoner som det her er snakk om. Normalt vil den forsvinne i løpet av kort tid og uten å skape sjenanse av noen betydning. Det blir ingen graving ved å benytte denne metoden.

De registrerte grenrør/stikkledninger åpnes ved hjelp av en fjernstyrt robot under kontinuerlig TV-inspeksjon, rett etter strømpe-installasjonen.

Det er entreprenør Olimb Rørfornying AS som skal utføre dette arbeidet.

De husstander som har sine stikkledninger påkoblet ledningen, kan på forhånd gjøre visse forberedelser:

-Sjekk at det er vann i sluk og vannlåser.
-Tett stakeluker eller åpninger på kloakken.
-Følg evt. instruksjoner fra entreprenør Olimb Rørfornying AS angående vann- og toalettbruk.

Kontaktinformasjon

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Terje Wold, Olimb Rørfornying AS tlf.: 950 61 525 
Stig Hernholm, Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk, tlf: 917 37 872

Til toppen