Anleggsarbeid Prestealléen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal fornye hovedvannledningen for drikkevann i Prestealléen og i Nystrandvegen. I den forbindelse vil det bli anleggsarbeid i dette område.

Anleggsarbeidet i Prestealléen og i Nystrandvegen vil i hovedsak bestå av inntrekning av ny vannledning i eksisterende vannledning. Det vil si at det blir gravegroper der det nye røret skal føres inn i det eksisterende røret og der det skal settes ned nye kummer.

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk. De vil starte opp arbeidet i august, uke 31, 2019 og avslutte i løpet av januar 2020. Asfaltarbeid vil mest sannsyvlig utsettes til mai 2020 på grunn av ikke egnede værforhold for denne type aktivitet.

Utførelsesplan:

  • August 2019 (uke 31) - Oktober 2019: Preståsvegen og Prestealleen, utført
  • November 2019 - Februar 2020: Nystrandvegen fra Nystrand barnehage til Nystrand båtforening, pågår
  • Mai 2020: Oppussing og asfaltering

Riggplassen ble etablert i junir 2019, se lokasjon på kartskisse under. 

Anleggsarbeidet vil innebære stenging av vanntilførsel i kortere perioder. Noen huseiere vil bli koblet over på en provisorisk vannledning mens arbeidet pågår.

Det vil bli begrenset fremkommelighet mens anleggsarbeidet pågår. Det må også påregnes en del støy og støv som følge av dette arbeidet. Dette beklager vi, men det er en nødvendighet for å få skiftet ut gamle ledninger i bakken. Håper på forståelse for dette.

Beboere som blir direkte berørt av arbeidet vil bli kontaktet direkte av Porsgrunn kommune eller innleid entreprenør.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende prosjektet kan rettes til undertegnende.

Prosjektleder
Lene Sparre Thunes
Porsgrunn Kommune
Mobil nr.: 976 91 161
E-post: postmottak@porsgrunn.kommune.no 

Kart med gul markering for trasé, rød markering for groper.

Til toppen