Anleggsarbeid Folkvanggata

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk rehabiliterer vann- og avløpsrørene (kloakk) i Folkvanggata og Baldersgate. I tillegg skal det legges et nytt overvannsrør (regnvann). Se vedlagt kart over anleggsområde.

Status anleggsarbeid:

  • Gravearbeid på nedsiden av Torggata, ferdig

  • Gravearbeid mellom Torggata og Snorresgate, ferdig

  • Gravearbeid mellom Snorresgate og Gunnigata, Juni 2019

  • Gravearbeid i Baldersgate, August 2019

  • Gravearbeid mellom Gunnigata og Sam Eydes gate September 2019

  • Boring mellom Frierstien og Frierfjorden, September 2019

  • Oppussing hele anleggsområde, Oktober 2019

Porsgrunn kommune ved Kommunalteknikk holder på med å rehabilitere vann- og avløpsrørene i Folkvanggata og Baldersgate. I den forbindelse blir kloakk og regnvann separert slik at alt regnvannet skal ledes rett ned til sjøen mens kloakkvannet blir sendt videre til renseanlegget på Knarrdalstaand.

Entreprenørene Eckholdt AS og Kaare Mortensen AS utfører anleggsarbeidet. Anleggsarbeidet skal være ferdig i løpet av 2019.

I forbindelse med separering av hovedledninger er det hensiktsmessig at også de private stikkledningene separeres. En kommunal separering av hovedledninger vil være lite effektiv dersom ikke separering av private stikkledninger gjennomføres. Det er sendt ut varsel om separering av private stikkledninger til de beboerne som blir direkte berørt av anleggstiltaket.

Dersom inspeksjonen av de private stikkledningene viser at regnvann og drenering ikke er koblet på kloakkrøret, blir varselet trukket tilbake. I motsatt fall vil det bli sendt ut et pålegg om separering. Denne inspeksjonen vil bli utført fortløpende i anleggsarbeidet. Entreprenør vil filme innvendig rør fra gate og inn til husvegg for å avdekke eventuelle påkoblinger fra takrenner og drenering.

Det ble avholdt informasjonsmøte 27/2-2019 for beboere som blir direkte berørt av anleggsarbeidet.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om tiltaket kan rettes til postmottak@porsgrunn.kommune.no

Med hilsen

Stine Mari Kaste Naas

Porsgrunn Kommune

Til toppen