SFO

Innhold

Tilbud før og etter skoleslutt for elever i 1. - 4 . trinn.

Du kan søke om plass for barnet ditt i Skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Eleven må være bosatt i kommunen.

Søke, endre eller si opp SFO-plass Vedtekter SFO Porsgrunn kommune

Betaling

Betalingssatser for SFO – Porsgrunn kommune
I Bystyret 14.12.17, sak 87/17 ble følgende oppholdsbetaling gjelder pr. måned fra 1. august 2018 vedtatt:

100% plass 2700,-
80% plass 2360,-
60% plass 1820,-
50% plass 1550,-

Kostpenger kommer i tillegg, og varierer fra SFO til SFO.
Se oversikt over alle skoler og SFO-er.

Det betales for 11 måneder pr. år etter satser vedtatt av bystyret.

Dersom man har flere enn ett barn i skolefritidsordningen gis det 50 % søskenmoderasjon på den rimeligste plassen.

 

Til toppen