Ferie og fridager (Skoleruta)

Innhold

5 felles planleggingsdager, 1 skal disponeres innenfor rammene i skoleruta.

Skolerute 2020-2021

Måned

Datoer

Skoledager

August

Skolestart: Mandag 17. august

11

September

 

22

Oktober

Høstferie uke 41

(mandag 5. oktober – fredag 9. oktober)

17

November

 

21

Desember

Siste skoledag før jul: Tirsdag 22. desember

16

Januar

Første skoledag etter nyttår: Mandag 4. januar

20

Februar

Vinterferie uke 8

(mandag 22. februar – fredag 26. februar)

15

Mars

Påskeferie f.o.m. mandag 29. mars t.o.m. mandag 5. april

20

April

Påskeferie t.o.m. mandag 5. april

19

Mai

Offentlige fridager:

Kr. himmelfartsdag torsdag 13. mai

Grunnlovsdag mandag 17. mai

2. pinsedag 24. mai

Fri fredag 14. mai

17

Juni

Siste skoledag: Fredag 18. juni

14

Sum

 

192

 

Elevene skal ha 190 skoledager, dvs. at to av skoledagene ovenfor skal brukes til planleggingsdager for lærerne. Den enkelte kommune/skole bestemmer dette selv og legger det inn i sin skolerute – se skolenes hjemmesider for oppslag.

 

Skolerute 2021-2022

Måned

Felles

Skoledager for elevene

Planleggingsdager

August

Skolestart tirsdag 17. august

11

12, 13. og 16 august

 

September

 

22

 

Oktober

Høstferie uke 41 (11-15./10)

16

 

November

 

21

Fredag 12. november

Desember

Siste skoledag før jul onsdag 22. desember

16

 

Januar

Første skoledag etter nyttår tirsdag 4. januar

20

Mandag 3. januar

Februar

Vinterferie uke 8 (21-25./2)

15

 

Mars

 

23

 

April

Påskeferie (11-18./4)

15

 

Mai

Offentlig fridag tirsdag 17. mai

Offentlig fridag Kr.H.F.dag torsdag 26.mai

Fridag fredag 27. mai

19

 

Juni

Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 6. juni

Siste skoledag før sommeren fredag 17. juni

12

 

 

 

Sum:190

 

Til toppen