NAV Porsgrunn

Innhold

NAV Porsgrunn er et servicekontor for kommunale sosiale tjenester og statlige velferdstjenester.

NAV Porsgrunn ble åpnet i 2010 og har ansvaret for kommunale tjenester som opplysning, råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp,
kvalifiseringsprogrammet, bosetting av flyktninger, Introduksjonsprogrammet for flyktninger, økonomi-/ gjeldsrådgiving,
vedtak om midlertidig bolig, og bostøtte på vegne av Husbanken

NAV Porsgrunn har også ansvar for statlige velferdstjenester for arbeidssøkere, sykmeldte, arbeidsrettede tiltak, 
folketrygdytelser, samt tjenester til arbeidsgivere.

NAV har et tett samarbeid med arbeidsgivere og mange andre offentlige tjenester.
Men NAV skal behandle alle personopplysninger på en lovlig og sikker måte, i tråd med personopplysningsloven.
Alle ansatte i NAV har undertegnet taushetserklæring.

NAV Porsgrunn er åpent fra kl 0900 – 1500, slik at man kan bruke selvbetjeningsløsninger,
men våre front-tjenester er betjent fra kl 1000 – 1400 (mandag tom fredag).

Kontakt NAV Porsgrunn

- telefon 55 55 33 33

Adresse NAV Porsgrunn;
- Kammerherreløkka 2, 3915 Porsgrunn

Postadresse
- Postboks 1012, 3905 Porsgrunn

Til toppen