Viltforvaltning

Innhold

Viltnemnda i Porsgrunn

Leder: Terje Sønslien, tlf 934 48 056

Ved skadet vilt ta kontakt med en av følgende personer:

Navn

Bosted

Tlf.

Thor-Sverre Sigurdsen

Langangen

992 46 919

Sigurd L. Sigurdsen

Langangen

916 39 506

Nils-Petter Ødegaard

Flakvarp/Vold

958 32 057

Eigil Movik

Eidanger

996 91 083

Brian Myhre

Rønningen

992 81 821

Sverre Siljan

Bjørkedalen

456 14 772

Ansvarlig for viltforvaltning

Ansvarlig for viltforvaltning i Skien, Bamble og Porsgrunn kommuner er Eigil Movik, tlf. 996 91 083

Felling av vilt som gjør skade

Kommunen kan i visse tilfeller gi fellingstillatelse på vilt utenom ordinær jakttid for å avverge skade. Naturmangfoldloven § 18 og Forskrift om felling av viltarter som gjør skade.

Grevling

Kommunen får henvendelser særlig på våren og høsten angående grevling. Mange synes grevlingen er fascinerende, men noen er engstelige. Grevlingen går ofte "i sine egne tanker" og er litt uoppmerksom. Ved å klappe i hendene eller rope forsvinner den raskt.

Når den er på jakt etter mat kan den gjøre skade på plenen. Dette gjelder særlig når den graver etter oldenborrelarver. Grevlingen kan også gjøre nytte for seg ved at den spiser den såkalte "mordersneglen". Selv om grevlingen er et rovdyr, er den som regel ikke noe farlig for voksne, barn, katter og hunder.

Felling av grevling kan gjøres hele året hvis den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning, etter forskrift om felling av viltarter. Imidlertid er dette sjelden.

Det er en del tiltak du kan gjøre for å få grevlingen til å finne andre steder å være. Se vedlegget  «Grevling i hagen».

For å unngå at mordyr felles og ungene blir alene, vil kommunen være restriktiv med å gi skadefellinger.

Eventuell søknad om skadefelling kan sendes skien.postmottak@skien.kommune.no 

Måker - måkeunger i byen

Kommunen får henvendelser om plagsomme måker. Det er særlig når måkeunger ramler ned fra hustak. Foreldrene vil da forsøke å skremme bort folk og oppleves i den sammenheng som aggresive.
Fiskemåke har gått kraftig tilbake i antall og er klassifisert som «nær truet». Det er derfor en høy terskel for å innvilge skadefelling. I henhold til skadefellingsforskriften, kan fiskemåke felles hele året uten særskilt tillatelse hvis den gjør skade av vesentlig økonomisk betydning. Det er sjelden at vilkåret om vesentlig økonomisk skade er til stede.  Er det ikke vesentlig økonomisk skade, må du søke kommunen om skadefelling eller punktering eller fjerning av egg.  Et krav er at det er forsøkt ulike tiltak for å unngå problemet. Se informasjon om takhekkende måker. Hvis det er helsemessige begrunnelser vil søknaden også bli vurdert av Miljørettet helsevern.

Søknad om skadefelling kan sendes: skien.postmottak@skien.kommune.no

Til toppen