Næring og utvikling

Innhold

Fra 2014 er Vekst i Grenland IKS (ViG) Grenlandskommunenes næringsutviklingsapparat.

Porsgrunn kommunes kontaktperson i Vekst i Grenland er Øyvind Solbakken som kan treffes på mobiltelefon 905 80733 eller epost: os@vig.no

Vekst i Grenland IKS ønsker å bidra og tilrettelegge for vekst i nye og eksisterende bedrifter, slik at vi får flere arbeidsplasser i vår region, og at Grenland fremstår som en samordnet enhet overfor sentrale myndigheter og investorer.

Vekst i Grenland IKS og Etablererkontoret holder til på Kunnskapsverkstedet på Klosterøya i Skien. Tlf 35 58 86 20.

Grenlandssamarbeidet holder til i rådhuset i Skien. Kontaktperson er Sondre Groven, Regionrådssekretær, tlf. 480 26 496

Keops Kurs- og arbeidssenter KF

Vekst i Grenland IKS  www.vig.no

Etablererkontoret i Grenland www.etablererkontoret.no/

Grenlandssamarbeidet http://www.grenlandssamarbeidet.no/

Industri-inkubatoren Proventia www.proventia.no

Innovasjon Norge Telemark http://www.innovasjonnorge.no/telemark/

Til toppen