Valg 2019

Innhold

Valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget er 9. september. I Porsgrunn er de fleste valglokalene også åpne den 8. september.

Åpningstider valglokaler i Porsgrunn

Osebakken/Borge: Borge skole

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

Stridsklev: Stridsklevhallen

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

 Sandøya: Sandøya Montessoriskole

Mandag kl. 12.00 – 19.00

Bjørkedalen: Bjørkedal samfunnshus

Mandag kl. 12.00 – 19.00

Klevstrand/Herøya: Herøyahuset

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

Langangen: Langangen skole

Søndag kl. 16.00 – 19.00
Mandag kl. 9.00 – 19.00

 Tveten: Eidanger samfunnshus

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

Bergsbygda: Bergsbygda Montessoriskole

Mandag kl. 12.00 – 19.00

Midtbyen/Nedre bydel: Rådhuset

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

Grønli: Grønli skole

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

Vestsiden: Vestsiden oppvekstsenter

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

Myrene: Myrene skole

Søndag kl.16.00 – 20.00
Mandag kl. 9.00 – 20.00

Heistad: Heistad hallen

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

Brevik: Brevik oppvekstsenter

Søndag kl. 16.00 – 21.00
Mandag kl. 9.00 – 21.00

 

 

Valgstyret

Valgstyret er ansvarlig for gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingsvalg, stortingsvalg og eventuelle folkeavstemminger.

Valgstyret er ansvarlig for at valgoppgjøret foregår på riktig måte og behandler klager på gjennomføring av kommunestyrevalget.

Valgstyret oppnevner nye varamedlemmer til bystyret i forbindelse med uttreden.

Etter valgloven skal det i hver kommune være et valgstyre, valgt av kommunestyret/bystyret. I Porsgrunn er det formannskapet som utgjør valgstyret. Valgstyrets leder er ordfører.

Forhåndsstemming

Dersom du ønsker å stemme før valgdagen den 9. september kan du gjøre det via forhåndsstemming. Forhåndsstemmeperioden starter mandag 12. august, og varer til fredag 6. september.

Skal du forhåndsstemme, kan du gjøre det i hvilken som helst kommune i landet.

Dersom du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, vil stemmen automatisk bli sendt til hjemkommunen.

Dersom du er på ferie eller er i utlandet av andre grunner og ikke får stemt i Norge, kan du forhåndsstemme hos mange av de norske utenriksstasjonene. Fristen for å forhåndsstemme utenriks er innen 1. september.

I Porsgrunn kan du forhåndsstemme på Servicesenteret og på Porsgrunn bibliotek.

Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. 

Åpningstider Servicesenteret:
Til og med 31. august
Mandag-fredag 9 -15

Fra og med 1. september
Mandag-fredag 9 -16

Åpningstider Porsgrunn bibliotek:
Mandag – torsdag   8 – 19

Fredag    8 – 15
Lørdag    11 – 15

Velgere må vise legitimasjon og gjerne medbringe valgkort.

Slik forhåndsstemmer du

Hvis du stemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din, skal du få en valgfunksjonær til å stemple stemmeseddelen før du legger den ned i en stemmeseddelkonvolutt.

Stemmeseddelkonvolutten og valgkortet blir så lagt ned i en omslagskonvolutt, som deretter legges i valgurnen.

Stemmen blir sendt til din hjemkommune for opptelling.

Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn.

Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. 

Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Stemme hjemme?

Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke har mulighet til å avgi stemme på valgdagen eller møte ved forhåndsstemmegivning, kan du avgi stemme hjemme.
Ved behov for hjemmestemming kontakter du kommunen på telefonnummer 35 54 70 00. Frist for å melde behov for hjemmestemming er onsda 4. september kl. 15.00.
Du må oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på. Oppgi også et telefonnummer vi kan nå deg på.
Alle sykehjemmene i Porsgrunn får besøk av forhåndsstemmemottakere i perioden 26. august - 5. september, og behøver ikke å søke om å få stemme hjemme.

Institusjonsstemming

Det er satt opp tidspunkt der du kan forhåndsstemme ved kommunens helse- og sosialinstitusjoner.
  • Doktorløkka torsdag 5. september 11.00-12.00
  • Mule sykehjem mandag 2. september kl. 10.00-12.00
  • Mule bo- og servicesenter mandag 2. september kl. 11.00-13.00
  • Frednes sykehjem og omsorgsboliger torsdag 5. september kl. 10.30-12.30
  • Brevik sykehjem og omsorgsboliger onsdag 28. august kl. 10.30-12.30
  • Borgehaven tirsdag 27. august kl. 10.00-11.30
  • Vestsiden sykehjem mandag 26. august kl.11.00-13.00
  • Vanntårnet mandag 2. september kl. 10.00 - 11.00
  • Zimmermannløkka onsdag 4. september kl. 11.30-12.30

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort i posten. Valgkortet blir utarbeidet på grunnlag av folkeregisterets opplysninger om velgernes bostedsadresse pr. 1. juli i år.Det er denne adressen som avgjør hvilken kommune du har stemmerett i.
På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen.
Dersom du forhåndsstemmer, kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet. Din stemme blir da sendt til din hjemkommune.
Det er ikke nødvendig å ha med seg valgkortet for å stemme, men det forenkler arbeidet for valgfunksjonærene dersom du tar det med. Det går derfor raskere for deg å stemme dersom du har med deg valgkortet. Har du ikke mottatt valgkortet i posten eller har mistet det, kan du altså møte opp i valglokalet likevel for å stemme.Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Legitimasjon

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg.
En annen person i valglokalet kan ikke gå god for eller bekrefte velgerens identitet.
Ta derfor med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.
Gode eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.
Hvis du oppholder deg på en institusjon som sykehjem, sykehus eller fengsel, kan du få en ansatt ved institusjonen til å bekrefte din identitet.

Valgborg

Valgborg er vårt mobile valglokale. Valgbilen står på bestemte steder til bestemte tider.Husk å ta med legitimasjon!
Lørdag 24. august
kl. 10-12 Rema 1000 Heistad
kl. 13-15 Kiwi Stridsklev
Mandag 26. august
kl. 11-13 Hovenga senteret
kl. 14-16 Kiwi Porselensfabrikken
Tirsdag 27. august          
kl. 11-13 Porsgrunn vgs nord
kl. 14-16 Rema 1000 Herøya
Onsdag 28. august
kl. 11-13 Meny Flåtten
kl. 14-16 Down Town
Torsdag 29. august
kl. 10-13 Rema 1000 Herøya
kl. 13.30-16 Herøya Industripark
Fredag 30. august
kl. 10-12 Kiwi Stridsklev
kl. 13-15 Rema 1000 Heistad
Lørdag 31. august
kl. 10-13 Hovenga senteret
kl. 14-16 Down Town
Mandag 2. september 
kl. 11-13 Porsgrunn vgs syd
kl. 14-16 Kiwi Porselensfabrikken
Tirsdag 3. september   
kl. 11-14 Universitetet i Sørøst-Norge
kl. 15-17 Grenland folkehøgskole
Til toppen