Tilrettelagte kulturaktiviteter

Innhold

Gult slott med vide dører

MEIERIGÅRDEN

  • Møteplass for kultur, fritid og frivillighet.

På Meierigården kan du komme å utforske ulike kulturutrykk og treffe andre med samme interesse. Har du utfordringer er dette ingen hindring, vi hjelper deg å legge til rette.

Hvor: Meierigården Storgata 115, Inngang bakgården «Kultura»

KREATIVT VERKSTED

På «Kultura» holder kreativt verksted til med spennende åpen verksteder innen:

SØM - KERAMIKK – TEGNING -  MALING - GLASSKUNST- REDESIGN

Åpningstider:

MANDAGER 18-21

ONSDAGER 11-14

GRØNN BAKGÅRD

Meierigårdens grønne bakgård fungerer som en åpen møteplass og aktivitetsarena. Grønn gruppe holder bakgården frodig gjennom dyrking – urban farming. Kom og se

VÆR LUR – OPPLEV KULTUR

Det arrangeres også kunstutflukter til ulike gallerier, kunstmuseer, atelier og utsmykninger. Mer informasjon om disse og ulike skiftende kurs med påmelding gjennom sesongene finner du på denne Facebook-siden: 

Oppmøte bakgården Meierigården.

Facebook: «Meierigården - aktiviteter for alle»

Facebook: «Vær lur - Opplev kultur»

AKTIVITETER MED STØTTE FRA BUFDIR

Flere av våre aktiviteter er støttet av Bufdir (Barn, unge og likestillingsdepartementet).

Kreativt verksted for unge

Porsgrunn kulturskole og Meierigården tilbyr Kreativt verksted for ungdom. Dette er et gratis kursbasert kulturskoletilbud for unge mellom 13 og 19 år.

Sommer på Meierigården

Meierigården holder åpent hele sommerferien for unge mellom 13 og 19 år. Musikk hele dagen, kreativt verksted, matverksted og mye mer.

Opplevelseskortet

«Ditt opplevelseskort» - Aktiviteter-Ferie-Kultur

En gang i halvåret deles det ut gratis kultur, ferie og fritidsopplevelser til barn og unge fra

0-19 år.

180 ungdom (13-19 år) og 120 barn (0-12 år), får ulike billetter de kan benytte sammen med en venn.

Deler av tiltaket er støttet av penger fra Buffdir, men også som ren veldedighet direkte fra opplevelsesstedene. Tiltaket har som mål å bidra til utjevning av sosiale forskjeller, og Helsesykepleierne på de ulike skolene og helsestasjonene deler ut til dem som trenger det mest.

ONSDAGSKLUBBEN

En åpen møteplass for unge og voksne med utviklingshemming.

Underholdning, kiosk, bingo, disko, hobbyaktiviteter og svømmetilbud m/ Poseidon svømmeklubb

Åpent hver onsdag kl. 18-21 i lokalene til Stridsklev fritidssenter.

FYSISK AKTIVITET

  • for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Tilrettelagte kulturaktiviteter har en nær dialog med ulike frivillige lag og foreninger. Flere foreninger har gode og inkluderende tilbud som DNT (Den norske Turistforeningen), Poseidon svømmeklubb, Eidanger IL, FK Diamonds, Grenland Klatreklubb og Brevik barneidrettsskole.

 

Til toppen