Vaksinasjon og smittevern

Innhold

Åpningstider

På grunn av koronavaksinering er vaksinasjonskontoret i Rådhusgata 5 midlertidig stengt på ubestemt tid fra og med 4. juni 2021.

Telemark Vaksinasjonssenter i Skien kan kontaktes ved behov på tlf. 35 51 96 80.

Hva kan vi tilby?

Reisevaksinasjon
Gulfeber-attest
Malariaresepter
Veiledning for alle reisemål
Vaksinasjon mot sesonginfluensa
BCG- vaksinasjon
Tuberkulosekontroll
Vaksinasjon av enkelte smitteutsatte grupper

Hva koster tjenesten?

Konsultasjonshonorar kr.155 for alle over 12 år

I tillegg kommer prisen på den enkelte vaksine.

Hvor holder vi til?

Rådhusgata 5, 3915 Porsgrunn  (gamle politihuset)

Kontoret er bemannet med helsesykepleiere som har kompetanse innen reisemedisin og smittevernarbeid.

Husk vaksinering før du planlegger neste tur!

Bestill time i god tid før avreise, gjerne 2 mnd. før.

Nyttige lenker:

https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner
https://fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/aktuelle-reisevaksiner/
https://www.vaksine.no/
https://www.fhi.no/nettpub/malariaveilederen/
https://www.fitfortravel.nhs.uk/home.aspx
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Til toppen