Legetjenester

Innhold

Legevakt er et tilbud om øyeblikkelig hjelp ved sykdom og skade til alle som bor eller oppholder seg i Porsgrunn kommune.

Legevakt

Telefonnummer til legevakta: 116 117

Ring legevakta ved

 • Behov for lege utenom normal arbeidstid
 • Dersom du ikke har fastlege i kommunen
 • Ved behov for psykososialt kriseteam

Ved behov for øyeblikkelig hjelp på dagtid kontakt fastlegen din.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113

Bemanning
Legevakten er bemannet med sykepleier og lege hele døgnet.

Hvordan får du hjelp?

Legevakten holder stengt og pasienter må ringe og bestille time.
Dette er for å unngå kø på utsiden.

Det er ikke timebestilling på legevakten, men vi setter opp veiledende timer for å unngå lang ventetid. Dersom legen må ut i sykebesøk eller en akuttsituasjon oppstår, er lengre ventetid ikke til å unngå.

Ved tilstander som kan behandles på legevakten må du komme hit. Dette fordi vi må opprettholde høy beredskap for dem som henvender seg til oss. Du får raskere og tryggere behandling når legen har utstyr og prøvemateriell tilgjengelig.

Barn må alltid bringes til legevakten.

Kommuneoverlegen

I hver kommune skal det være en lege som er medisinsk faglig rådgiver og i Porsgrunn kommune er det Inge Skauen. Kommuneoverlegen er også smittevernlege og ansvarlig for miljørettet helsevern.

Kommunelegens tilråding og begrunnelse skal alltid følge saken når kommunen behandler saker om miljøhelse og smittsomme sykdommer.

Plan for legetjenester 2019-2022.pdf

Kontaktinformasjon for kommuneoverlege

Samfunnsmedisinske oppgaver i kommunehelsetjenesten :

 • Medisinskfaglig rådgivning
 • Fastlegeordningen
 • Leger i spesialisering
 • Folkehelse
 • Smittevern
 • Miljørettet helsevern
 • Helsemessig beredskap
 • Deltagelse i planarbeid
 • Kvalitetsarbeid
 • Internt og eksternt samarbeid
 • Samhandling mellom kommunehelse- og spesialisthelsetjenesten
 • Plikter etter psykisk helsevernloven
Til toppen