Vestsiden sykehjem

Innhold

Sykehjemmet på "Vessia" er et godt sted og være for beboere, ansatte og pårørende

Sykehjemmet ble åpnet i oktober 2017.  

Det ligger innerst i Grønstensgate nær boligbebyggelse, friareal, Vestsiden skole og Vestsiden barnehage. Det er heller ikke så langt til turområdet ved Kverndammen, handlesenteret på Klyve eller PP-senteret og Vestsiden kirke.

På nordsiden av sykehjemmet er det en fin sansehage. Asfaltert sti er etablert med varme slik at den er snøfri om vinteren.

Vestsiden sykehjem har 64 plasser for pasienter med vedtak om heldøgns pleie og omsorg. Sykehjemmet er oppdelt i 4 avdelinger. Hver avdeling er igjen delt i to enheter som hver har 8 pasienter.

Pasientene som bor på sykehjemmet har demens sykdom av ulik type, i forskjellig grad og med varierende utrykk.

En av avdelingene er skjermet og derved forbeholdt de pasientene med behov for tettest oppfølging.

Alle pasienter har enerom med eget tilrettelagt badeværelse. Det finnes skinner i himling tilpasset takheis på alle pasientrom.

Sykehjemmet er bemannet med vernepleiere, sykepleiere, fagarbeidere, assistenter, aktivitør, kokk og kontorpersonale.

Videre har 3 sykehjemsleger ansvar for den medisinske behandlingen. De har legevisitt på de ulike avdelinger tre dager i uken. Kommunal fysioterapeut er tilknyttet virksomheten.

Vestsiden sykehjem har et tilbud om frisør og fotpleie etter avtale.

Maten som serveres ved sykehjemmet er laget av Porsgrunn Produksjonskjøkken ved Mule. Den blir varmet og fordelt på avdelingskjøkkenene. Kjøkkenet på Vestsiden tilbereder mellommåltider og hjemmebakte kaker hver dag. Kjøkkenet har også en kantine med salatbar til de ansatte.

Klesvask utføres av Fellesvaskeriet på Frednes.

Kontaktinformasjon

Telefon: 35 01 88 00

Besøksadresse: Grønstensgate 18, 3919 Porsgrunn

Virksomhetsleder er Bente Berg Nilsen

1.etg (Kalkstien og Skiferstredet):  
Telefon 35 01 88 22
Avdelingsleder er Bente Pia Jensen

2.etg (Kvartsberget og Flintlia):
Telefon 35 01 88 62
Avdelingsleder er Kristin Egeland

2.etg-skjermet (Marmorkroken og Gneishulen): 
Telefon 35 01 88 42
Avdelingsleder er Silje Svalebjørg

3.etg (Fjelltoppen og Gråsteinåsen): 
Telefon 35 01 88 82
Avdelingsleder er Trine Lise A. Hoff

Dagtilbud for yngre personer med demenssykdom:  
Telefon 35 01 88 11
Arleen Jelssnes

Til toppen