Mule sykehjem

Innhold

Mule sykehjem ligger på Nystrand i Porsgrunn kommune. Nytt bygg ble åpnet i oktober 2017.

Sykehjemmet ligger i landlige omgivelser ved Eidangerfjorden. Området har fine uteplasser og blant annet Mule Varde rett i nærheten. Ved siden av det nye bygget ligger gamle Mule sykehjem og et anneks. De forskjellige bygningene innehar:

Nye Mule sykehjem

Her er det tre avdelinger med til sammen plass til 48 beboere med vedtak om heldøgns pleie og omsorg. Hver avdeling er delt i to enheter, som igjen har 8 beboere.
Produksjonskjøkkenet er også plassert i det nye bygget. Her produseres lunsj og middag til alle sykehjemmene i Porsgrunn. I tillegg er det mulig å bestille møtemat for ansatte i kommunen.
Videre har Nystrand omsorgssenter kontorer i denne bygningen.

Annekset

består av Trygghetsavdelingen. Trygghetsavdelingen har plass til 16 brukere, der hjemmeboende eldre har mulighet for opphold inntil 14 dager ved vanskelig hjemmesituasjon. Brukeren må selv ønske opphold og må selv prate med avdelingen før vedtak effektueres.

Gamle Mule sykehjem

Her er administrasjon i den ene delen av 1. etg. og noen hybler for sykepleierstudenter i motsatt side. I underetg. har vi spiserom for ansatte og mottakskjøkken for hele sykehjemmet. For øvrig står bygget tomt

Kontaktinformasjon

 • Administrasjonen, besøksadresse Mule 10, 3944 Porsgrunn
  • Merkantil Lene Kummervold, tlf: 35 93 23 00 / 35 01 77 00
  • Virksomhetsleder Kristin Knudsen, tlf: 35 93 23 01 / mobil: 473 92 806
 • Nytt bygg, besøksadresse Mule 6, 394 Porsgrunn
  • 1 etg. (Furuholtet og Hasselstien)- Avd.leder: Eva Meland, tlf: 35 01 77 22
  • 2 etg. (Eikeskogen og Kastanjealleen)- Avd.leder: Ellen Berstad,tlf: 35 01 77 42
  • 3 etg. ( Lønneberget og Seljetoppen)- Avd.leder: Gracijela Markanovic, tlf: 35 01 77 62
  • Produksjonskjøkkenet, kjøkkensjef Kari A. Marki, tlf: 35 01 77 17
 • Annekset, besøksadresse Mule 8, 3944 Porsgrunn, Trygghets- og Dagavdelingen – Avd.leder: Anne Gunn Heiland, tlf: 35 93 23 12
Til toppen