Doktorløkka bosenter

Innhold

Doktorløkka bosenter i Porsgrunn kommune er et sykehjem for personer med demens.

Det er et bygg på tre etasjer. Totalt er det 24 plasser. Det er 23 årsverk totalt knyttet til bosenteret, både hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, sykepleiere og merkantilt ansatte.

Det er 15 faste sykehjemsplasser for demente, og 9 korttidsplasser. Korttidsplassene er ment enten for avlastning eller for nærmere utredning i forhold til demenssykdommen.

Aktivitets avdeling

Aktivitøren har et rom i 2 etasje som blir bruk til oppbevaring av materiale, kontorarbeid og noe aktivisering. For det meste foregår aktivitetene på stuene, ute og på felleshuset ved siden av. I gangen har vi laget til en ”Gamle stue”, med gamle møbler og gjenstander. Der er det klubb hver tirsdag ettermiddag. I tillegg brukes den daglig når beboerne får besøk.
Rett ved siden av denne ”Gamle stua”, har vi stående et erindringsskap. Tingene vi har fått kommer fra beboere, pårørende og personalet. Der har vi blant annet; gamle redskaper, blader, ski og hatter. Det blir brukt aktivt i aktiviseringen, og vi er på stadig leting etter nye ting til skapet vårt.

FAST UKEPLAN

MANDAG        Aktivitør FRI - Trim på ettermiddagen

TIRSDAG          Erindringstime på formiddagen - Klubb på ettermiddagen 

ONSDAG          Andakt eller aktivitetskafe

TORSDAG         Bingo på formiddagen -  Trim på ettermiddagen 

FREDAG            Ukeslutt  - Kino på ettermiddagen annenhver uke


Ellers har vi underholdning med sang og musikk, og egne sangstunder minst en gang i måneden. Besøk av Radehuset barnehage og tur til Velferden en fredag i måneden.
Tur til Luksefjell, Jomfruland, og ferie til Gurvika er blant mange andre aktiviteter vi har her på Doktorløkka i løpet av året.


Kontaktpersoner

Anita Brovig

Virksomhetsleder er Bente Berg Nilsen, tlf. 35 56 16 92.

Kontaktperson er Gisle Kristoffersen.

Til toppen