Brevik sykehjem

Innhold

Brevik sykehjem skal være et godt og trygt omsorgs- og behandlingssted. Fokus på respekt, likeverd, fellesskap og raushet skal prege dagliglivet og driften av sykehjemmet. Det skal gi et godt sted å være både for 50 pasienter og 87 ansatte.

Visjon:
MESTRING OG LIVSKVALITET FOR ALLE.

Vi har 50 plasser fordelt på 4 avdelinger
Sykehjemmet har et mottaktskjøkken og kantine, egen kultur- og aktivitetsavdeling med sansehage utenfor, frisør og fotpleie.

Det er Tjenstekontoret som tildeler plass etter søknad.

Brevik sykehjem har som mål å:

  • gi aktiv medisinsk behandling, god omsorg og daglig pleie
  • bruke fysiske og menneskelige ressurser på en effektiv, meningsfull og utviklende måte
  • ha kompetansesammensettingen som skal være i tråd med pasientenes behov
  • tilby aktiviteter i hverdagen som bidrar til livskvalitet og glede
  • trening og rehabillitering tilpasset den enkeltes behov og ressurser
  • sikre et kosthold som ivaretar riktig og god ernæring
  • tilrettelegge for en verdig og trygg livsavslutning.

Ansatte / kompetanse

Vårt personale består av mennesker fra ulike land og med ulik fagkompetanse som sykepleier, helsefagarbeidere, hjelpepleierer, omsorgsarbeidere, kulturkoordinator/aktivitør, kokk, renholdere og assistenter.

Legene våre har ansvar for hver sine avdelinger/pasienter som de har tilsyn med en gang pr. uke. Vi samarbeider med rehabiliteringsavdelingen i kommunen i forhold til pasientene som trenger fysioterapi og hjelpemidler.Brevik Sykehjem ønsker å gi et best mulig tilbud om livskvalitet og kultur til pasientene som både bor hos oss og til de som er innom på et korttidsopphold.

For å kunne gi dette, er vi avhengige av best mulig informasjon og kunnskap om deres tidliger liv, verdier, historier og interesser. I tillegg til pasienten er det pårørende som har best kjennskap til dette, og vi ønsker derfor å få god kontakt med pårørende, for best mulig sette oss i stand til å være med å gi god livskvalitet og deres kultur.

Sykehjemmets avdelingsledere og øverige ansatte vil derfor gjerne ha kontakt med deg som er pårørende til pasienten for å sette oss i stand til dette. Telefonnummeret finner du nedenfor.Du har sikkert også andre ting å fortelle som er viktig for oss i denne sammenheng.

Sykehjemmet legger vekt på Aktiv omsorg og gir gode sosiale og kulturele tilbud til pasientene og pårørende. Kanskje du har ideer og forslag til oss for å gjøre tilbudet vårt enda bedre og mangforldig. 

Telefonnummer til avdelingene:

Avdeling telefonnr.
Vinterhaven

35 56 28 10

Oasen

35 56 28 20 

2. etg.

35 56 28 40 

Fjordgløtt

35 56 28 30 

Kjøkken

35 56 28 50

Kultur- og aktivitetsavd.

35 56 28 55

Frisør og fotpleier

35 56 28 54 

Kontaktinformasjon

Virksomhetsleder er Hanne Karlberg               
Telefon 35 56 28 04
hanne.karlberg@porsgrunn.kommune.no

Kontakt Brevik sykehjem på teleforn 35 56 28 00
Adresse: Cochsgt. 14, 3950 Brevik

Til toppen