Sykehuset Telemark / DPS Porsgrunn og Vestmar

Innhold

Her kan du lese mer om psykisk helsevern, spesialisthelsetjenestens lokale tilbud

Psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, telefon sentralbord: 35 00 35 00

DPS nedre Telemark
Telefon DPS Porsgrunn og Vestmar: Tlf: 35 00 28 00

Til toppen