Psykisk helsehjelp

Innhold

Vi er ansatte som jobber for at personer med psykiske lidelser blir bedre i stand til å mestre eget liv.

Vi utfører enkeltvedtak som fattes av Tjenestekontoret. Tjenesten er frivillig. Vi reiser hjem til deg, eller du kan komme til våre kontorer i Apotekergården. Vi kan også treffes andre steder, dersom det er ønskelig; for eksempel på kafé, på dagsenteret etc. Noe av det vi kan tilby er:

  • Støttesamtaler
  • Råd, veiledning og mestringsfokuserte samtaler
  • Praktisk bistand og opplæring
  • Utarbeide Individuell Plan sammen med deg
  • Sosial trening
  • Vurdere deltagelse i gruppetilbud som blant annet gis i vår lokaler i Rådhusgata 2
  • Støttekontakt

Vår åpningstid er alle hverdager fra kl 08 til kl 16.

Dersom du har spørsmål om tjenesten kan du ta kontakt med oss på telefonnr.: 35 54 74 79

Andre praktiske opplysninger:

For å få tildelt en tjenesten fra oss, må du søke via Porsgrunn kommunes tjenestekontor.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om psykisk helsehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det (f.eks. fastlege, pårørende etc.). Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt.

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Søknaden sender du til: 
Porsgrunn kommune, 
Tjenestekontoret, 
Postboks 128, 
3901 Porsgrunn.

Du kan også søke elektronisk via ID-porten (krever elektronisk pålogging) her: https://kommune24-7.no/0805/701195

I Porsgrunn har vi utarbeidet en lokal forskrift angående tildeling av langtidsplasser eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgnstjenester.
Se her:
https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-06-15-863

 

Til toppen