Pakkeforløp

Innhold

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker.

Pakkeforløpene skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

Tre pakkeforløp i bruk

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018 og tatt i bruk fra 1. januar 2019.

  • Pakkeforløp for utredning og behandling av psykisk helsevern, barn og unge.
  • Pakkeforløp for utredning og behandling av psykisk helsevern, voksne. 
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TBS)

Kontakt

Kontaktpersoner: 

Koordinerende enhet ved Tjenestekontoret v/Susanne Collier Valle tlf: 35 54 73 30

Rusteam v/Mikael Bøen tlf 93 83 54 94 / Carina Danielsen Arntzen tlf 95 17 49 91

Til toppen