Brukerorganisasjoner og støttegrupper

Innhold

Det finnes en rekke nasjonale og lokale støtteforeninger og interesseorganisasjoner som kan bistå deg i ulike situasjoner.

Disse besitter ofte god, relevant og nyttig kunnskap og kan bistå den enkelte og eventuelt pårørende. Her presenteres noen av dem. Les mer ved å klikke på tilbudene du ønsker å finne mer informasjon om:

ADHD-foreningen Telemark

Alternativ til vold - Telemark

Angstringen Norge

Ananke - brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser

Aurora - Støtteforeningen for mennesker med psykiske helseproblem

Bruk Hue - Norges største antimobbekampanje med konkrete eksempler og praktiske råd for å komme den digitale mobbingen til livs. Målet er å bekjempe digital mobbing blant barn og unge.

Fellesskap mot seksuelle overgrep

FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon

Kirkens SOS

Konfliktrådet - hjelper deg med å løse konflikter, enten det dreier seg om lovbrudd eller sivile konflikter. Konfliktråd er en gratis statlig tjeneste for alle i alle aldre.

Krisesenteret i Telemark

LEVE Norge - Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

LFSS - Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

LPP - Landsforeningen for Pårørende innenfor Psykiatri

Mental Helse

Morild - Nettside for de med psykisk syke foreldre

Reddesmå.no - et nettverk av fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike samfunnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Reform - ressurssenter for menn

Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Smiso - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark

Spiseforstyrrelsesforeningen

Tvangsekteskap - UDIs nettside med råd og veiledning

Utsatt mann - nettside laget av menn utsatt for seksuelle overgrep

Voksne for barn

Vold i nære relasjoner - Er du utsatt for vold, trusler eller tvang? Føler du deg utrygg? Politiets nettsted om hjelp, veiledning med mer

https://www.volinjen.no/?fbclid=IwAR3SKlcx7wLrUcWRS7fQ0fo8Vg3HgQTvMo0TYFou7tBTrmblmHJ-1naz0KM

Til toppen