Skolehelsetjeneste

Innhold

Hva er skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten er helsetilbud for alle barn og unge i grunnskole og videregående skole.

Det er helsesykepleier tilgjengelig på alle skoler. Helsesykepleier kan kontaktes direkte ved spørsmål eller bekymring. Ta gjerne kontakt før utfordringene blir for store.

Skolehelsetjenesten bygger på nasjonale faglige retningslinjer. Skolehelsetjenesten gir tilbud om:

 • Helsesamtale og somatisk undersøkelse 1. trinn
 • Helsesamtale 8. trinn
 • Måling av høyde og vekt på 3. og 8. trinn
 • Undervisning om helse, trivsel, seksualitet og andre tema i klasser eller grupper
 • Vaksinasjon i tråd med barnevaksinasjonsprogrammet
 • Samtaler om aktuelle tema som påvirker helse og trivsel
 • Oppfølging ved behov
 • Informasjon på foreldremøter

Fysioterapeut og lege er også tilknyttet skolehelsetjenesten.

Skolehelsetjenesten samarbeider med skolen for å bidra til å sikre elevene godt fysisk og psykososialt miljø. Skolehelsetjenesten samarbeider og henviser til andre aktuelle tjenester.

Alle i skolehelsetjenesten har taushetsplikt etter helsepersonell-loven.

 
Hvordan komme i kontakt med skolehelsetjenesten:

 • Ta direkte kontakt når helsesykepleier er på skolen
 • Ring, send sms eller epost (unngå sensitive opplysninger på sms og epost)
 • Kontakt skolen som videreformidler beskjed

 

Skole

Helsesykepleier

Tlf

Barneskole

 

 

Bergsbygda Montesorri skole

Synnøve S. Støvik

91009878

Borge skole

Marianne Godø

Johanna Spakmo

90659133

40910121

Brattås skole

Cathrine F. Hanssen

91118365

Brevik oppvekstsenter

Kristin Vehusheia

90102508

Grønli skole

Annelise Bøhagen Dalen

90138835

Heistad skole avd barn         

Hilde Kallåk  

Hanne Guro Øyvang

94835006

Klevstrand skole

Mona Ryggetangen

94864685

Langangen skole

Synnøve S. Støvik     

91009878

Myrene skole

Ingeborg Barland Linnerud

91633150

Stridsklev skole

Karoline Furumo

91138886

Tveten skole

Heidi Christensen

48094847

Vestsiden oppvekstsenter avd barn

Mette Rogne Øvland

90998363

Internasjonal skole
1.-10. trinn

Kjersti Tørre Larsen

95279505

Sandøya Montesorri skole
1.-10. trinn

Cathrine F. Hanssen   

91118365

Ungdomskole

 

 

Heistad skole avd ungdom

Nina T. Mortensen

95785728

Kjølnes ungdomsskole

Anette Jacobsen

90239254

Stridsklev ungdomsskole

Veronica Mæhlum Løvåsdal

99157654

Tveten ungdomsskole

Aline Engeskaug

91140089

Vestsiden oppvekstsenter ungdom

Stine Ødegaard

48134090

Videregående skole

 

 

Porsgrunn videregående avd nord

Lillian Strand Hassel

48152304

Porsgrunn videregående avd sør

Ann-Christin Andresen

91140089

Helsesykepleier videregående skole:
https://porsgrunn.vgs.no/Elevtjenester/helsetjeneste

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584

Til toppen