Rehabilitering

Innhold

I Porsgrunn kommune må søker må ha behov for nødvendig helsehjelp og rehabilitering i institusjon.

Søker må ha behov for nødvendig helsehjelp og rehabilitering i institusjon, 

Du må bo eller oppholde deg i Porsgrunn kommune for å ha rett på tjenesten. Søknad om opphold sendes Tjenestekontoret. Den som søker plassen må samtykke ved å skrive under søknadsskjema.

Saksbehandlerne ved Tjenestekontoret  vurderer søknad om opphold ut fra søkers behovet for kartlegging av funksjonsnivå, mestringsevne og rehabiliterings potensial. Oppholdet kan også ha til hensikt å vedlikeholde den enkeltes funksjonsnivå. 

Denne tjenesten kan du få i Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter (døgnrehabilitering). 

 

Til toppen