Korttidsopphold

Innhold

Søker må ha behov for nødvendig helsehjelp og døgntilbud i institusjon. Søker må bo eller oppholde seg i Porsgrunn kommune for å ha rett på korttidsplass.

Søknad om opphold sendes Tjenestekontoret. Den som søker plassen må samtykke ved å skrive under søknadsskjema.

Saksbehandlerne ved Tjenestekontoret vurderer søknad om opphold ut fra søkers behov for observasjon, utredning og behandling. Det kan være ulike grunner til at man får et korttidsopphold. Ved vurdering kartlegges funksjonsnivå, mestringsevne, fremtidig omsorgsbehov eller utreding av hukommelsessvikt. Oppholdet kan også ha til hensikt å gi sykepleiefaglig behandling som ikke krever innleggelse i sykehuset eller etterbehandling/rekonvalesent etter sykehusopphold.

Til toppen