Hverdagsrehabilitering

Innhold

Hverdagsrehabilitering er en tidsavgrenset treningsperiode i hjemmet med klare mål definert av den personen det gjelder.

Målet er at den enkelte skal mestre hverdagen sin, øke selvstendigheten i daglige gjøremål, være aktiv og delta sosialt, slik at personen kan fortsette å bo hjemme.

Hvem er vi?

Hverdagsrehabiliteringsteamet består av en sykepleier, en ergoterapeut og en fysioterapeut, som kommer hjem til deg, gjennomfører et oppstartsmøte med målsamtale og kartlegging av fysisk funksjon. For å nå dine mål jobber vi tett sammen i en avtalt periode, som vanligvis er 4 uker. Dersom du har hjemmetjenester vil treningen foregå i tett samarbeid med dem.

Hva forventer vi av deg?

At du er motivert til å gjøre en daglig innsats for å gjenvinne det du mestret tidligere, slik at du kan klare deg mest mulig selvstendig ut fra dine mål. Du gjennomfører egentrening i tillegg til oppfølgingen du får.

Hvordan søker du?

Henvendelser/søknad rettes til Tjenestekontoret.

Dersom du har hjemmetjenester kan du henvende deg direkte til dem.

Til toppen