Porsgrunn kommune inviterer til Pårørendeskole høsten 2019

Innhold

Målgruppe: Pårørende til personer med demenssykdom eller andre som har lignende problematikk i sin nærhet.

Fem tirsdager kl. 17.30- 20.00

22. oktober
Ulike demensdiagnoser, medisinering og behandling v/ lege Svend-Martin Østevik.

29. oktober
Kommunikasjon og samhandling i møte med personer med demens v/spesialsykepleier Anne Marit Ekelund Doktorløkka.

5. november
En pårørendes erfaring v/Anette Stensrud.

12. november
Vergemål og fremtidsfullmakt v/ Gøril E. Larsen Oterholt, fylkesmannen.
Betaling for kommunale omsorgstjenester v/konsulent Lisbeth Kristensen, tjenestekontoret.

19. november
Informasjon om tilbud i kommunen i regi av det offentlige v/fagleder Solfrid Semb, hjemmetjenesten sentrum.
Hjelpemidler for personer med demens v/ ergoterapeut Hege Aabø, Borgehaven.

Samlingene består av:
• Undervisning i plenum
• Avsatt tid til spørsmål
• Kaffepause
• Temabasert gruppesamtale

Sted: Vestsiden sykehjem, Grønstensgt 18.
Deltakeravgift: kr. 500,- Faktura vil bli tilsendt.

Bindende påmelding innen 15. oktober.

Kontaktinformasjon

Evt.spørsmål og påmelding; tlf. 35 56 16 90
E-post: bente.berg.nilsen@porsgrunn.kommune.no

Eller send i post til:
Doktorløkka bosenter, Teknikergt. 10, 3912 Porsgrunn

Til toppen