Aktivitet på St. Hansåsen igjen

Innhold

Oppussingen av St. Hansåsen sykehjem er ferdig

Hjemmetjenesten Sentrum flyttet inn før nyttår. Avdeling for øyeblikkelig hjelp, korttidsplasser, dagavdeling, lindrende enhet og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark flytter inn i løpet av januar.

Samtidig bytter bygget navn fra St. Hansåsen sykehjem til St. Hansåsen Lokalmedisinske Senter.

Navneendringen begrunnes med at den nye institusjonen blir et senter med korttidsplasser og høy grad av akuttbehandling og kartlegging av pasientenes funksjonsnivå og ressurser for å avklare eventuelt behov for videre tjenester i kommunen.

Fordelen med å samle spesialavdelingene for korttidsopphold på ett sted, er bedre ressursutnyttelse av leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet personell.

Slik blir etasjefordelingen:

1. etasje: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Telemark og Dagavdelingen

2. og 3. etasje: Kommunens øyeblikkelig hjelp – døgnplasser, avklaringsplasser og 16 korttidsplasser

4. etasje: Lindrende enhet (5 plasser) og Hjemmetjenesten Sentrum

Viktig melding - øyeblikkelig hjelp er stengt 16.01 - 20.01 grunnet flytting

Øyeblikkelig hjelp i Porsgrunn flytter tilbake til St. Hansåsen mandag 20.01.

I den forbindelse må avdelingen være stengt for inntak av pasienter til flytting er gjennomført. Vi er helt avhengig av å ha et fullverdig laboratorium for å kunne gi forsvarlige tjenester til akutt syke. Vi beklager at vi ikke kan tilby våre tjenester disse dagene, men gleder oss til å åpne igjen i fine lokaler på St.Hansåsen.

Til toppen