Tilskudd til lekeplasser

Innhold

Velforeninger, beboergrupper eller borettslag om å søke på midler til tiltak knyttet til lekeplasser i nærområdet.

Det kan for eksempel være oppussing/anskaffelse av lekeapparater, utbedring av balløkker, oppsetting av mål eller generell utbedring av området.

Porsgrunn kommune har i år vedtatt 200.000 som skal deles ut som tilskudd til lekeplasser i Porsgrunn. Søknadsfristen er 1. juni 2021.

Kriterier for å kunne søke tilskudd til lekeplasser:

  1. Området er offentlig tilgjengelig.
  2. Området det søkes om midler til er regulert til lekeplass
  3. Det søkes på vegne av en beboergruppe/velforening
  4. Det må signeres en lekeplassavtale med kommunen for å motta midler om det ikke allerede foreligger en for gjeldende område

Under fordeling av tilskuddene vil blant annet tilrettelegging for ulike aldersgrupper og bidrag til økt aktivitet vektlegges.

Egeninnsats og dugnadsvilje vil også telle positivt. For øvrig må utstyret som brukes være i tråd med lekeplassforskriften.

Søknadsskjema (pdf)

Søknad sendes til postmottak@porsgrunn.kommune.no og merkes med «Kommunalteknikk – tilskudd til nærlekeplass».

Bildet: Happyløkka på Bjørntvedt har fått tilskudd fra kommunen tidligere. En aktiv velforening på øvre Bjørntvedt steller og har god dugnadsånd.
Til toppen