Samarbeider om digitalisering

Innhold

Porsgrunn kommune samarbeider med alle de andre kommunene i Vestfold og Telemark i satsingen på digitalisering av tjenestene i kommunal sektor.

Samarbeidet har kommet i gang på initiativ fra kommunene og fylkeskommunen i Vestfold og Telemark. Det organisert som et prosjekt, og har fått navnet Digi-TV.

Store forventninger

Bakgrunnen for prosjektet er å få fart på den digitale utviklingen, og for å få til et bredere samarbeid kommunene imellom.

- Regionalt samarbeid skal hjelpe oss til å utvikle gode digitale innbyggertjenester, bygge kompetanse og å møte de nasjonale forventingene. Jeg har store forventninger til Digi-TV prosjektet, og jeg tror vi vil høste gode frukter av samarbeidet i tiden fremover, sier Egil Johansen rådmann i Tønsberg kommune og leder av prosjektets styringsgruppe.

Like behov uavhengig av kommunegrenser

Leder av Porsgrunn kommunes digitaliseringsarbeid, kommunalsjef for Administrasjon og støtte Kari Teigen, ser på samarbeidet som svært nyttig og hensiktsmessig for å få fart på digitaliseringen på tvers av kommunegrenser.

- Alle kommunene i nettverket står foran de samme utfordringene. At vi ser hva vi kan få til sammen er både kostnadseffektivt og lærerikt. Alle trenger ikke finne opp egne løsninger på like oppgaver, sier Teigen.

- Innbyggerne har ofte liknende behov og forventinger til offentlige tjenester i kommunen, uavhengig av hvor de bor, sier hun

Organisering

Tønsberg kommune er vertskommune for prosjektet. Carolina Toll er nyansatt prosjektleder.

Tre innsatsområder

Det er definert tre innsatsområder for prosjektet:

  1. utvikle innovative og digitale tjenester og løsninger
  2. bygge solid mottak av nasjonale prosjekt og tiltak
  3. siste er tilgang til digital kompetanse og erfaring.
Bildet: Carolina Toll er ansatt som prosjektleder for Digi-TV
Til toppen