Råd fra kommuneoverlegen til serveringssteder i Porsgrunn kommune

Innhold

Vi oppfordrer om å tilby og markedsføre take-away siden det reduserer antallet mennesker på serveringstedet, og gir minst risiko for smitte

Hvordan smitter koronavirus?

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person, på tre måter:
1. Primært gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster slik at viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten
2. Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn
3. Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater (for eksempel dørhåndtak, tastatur, telefon og lignende) gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene og andre kommer i kontakt med gjenstanden/flaten

Det er ingen kjente tilfeller av smitte via kontaminert mat, importert mat eller emballasje.

Kjøreregler

- Gi alle ansatte innføring i de forholdsregler dere tar
- Heng opp plakater med smittevernråd (se lenke nederst i brevet)
- Ansatte skal ikke gå på jobb hvis de har symptomer på luftveissykdom
- Minsk antall bord og stoler på serveringssteder
- Sett en begrensning på antallet mennesker som er inne i lokalet samtidig
- Ved kø: pass på å ivareta 1 meters avstand
- 1 meters avstand mellom gjester/bord hvis man ikke er i samme husstand
- Ingen selvbetjening av mat eller utstyr som vannglass, bestikk, servietter, salt og pepper, ketchup etc.
- Buffet er ikke lov

Renhold

- Vask mellom hver bordsetting: Vask av bord og stolrygg etter hver bordsetting, med grønnsåpevann, klorvann ell.lign. og/eller spriting. Bruk gjerne torky papir ell.lign. for enkel og sikker vask mellom besøk
- Ha hyppig renhold: Ta forhåndsregler med hyppigere renhold, og ha tiltak med vask og desinfeksjon av overflater som bankterminaler, dørhåndtak og kraner. Vær spesielt nøye med hyppig renhold i tilknytting til WC/toalett – kraner, dørbåndtak og toalettsete
- Legg til rette for god håndhygiene for gjester: Spritbeholdere settes tilgjengelig ved inngangsparti og wc som et minimum. Gjerne en beholder per bord hvis mulig

Servering

- Husk god håndvask: Det vil si 30 sekunder med såpe og vann. Sett gjerne opp veiledning for håndvask for ansatte på alle steder det er mulig å vaske hendene sine
- Vask mellom bordsetting: Vask hender mellom hver servering
NB! Når man rydder av bord er kontaktsmitten særlig stor
- Bruk arbeidsklær: Det anbefales at serveringspersonell ikke benytter samme klær på jobb som hjemme for å hindre smittespredning

NB! Gjester som ikke tar hensyn til retningslinjer, skal bortvises.

 

Nedenfor er lenker til smittevernsplakat, helsedirektoratet, mattilsynet og HelseNorge for mer informasjon

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/plakater-og-informasjonsmateriell

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19#stenging-og-forbud-av-ulike-arrangementer-og-tilbud

https://helsenorge.no/koronavirus/hvordan-forebygge-smitte

https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/til_naeringsmiddelvirksomheter_om_koronav irus.37927

Til toppen