Markering av Eldredagen er avlyst

Innhold

Eldrerådet har i samråd med administrasjon/kommuneledelse bestemt at arrangementet rundt årets Eldredag utsettes på ubestemt tid.

Dette på grunn av usikkerhet i utvikling av koronapandemien.

Det samme vil gjelde for utdeling av årets Eldrepris som deles ut på Eldredagen hvert år.

Tradisjonelt feires Eldredagen 1. oktober verden over.

Til toppen