Last ned Smittestopp!

Innhold

Smittestopp er en app som hjelper helsemyndighetene å begrense spredningen av koronaviruset. Anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret i befolkningen brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.

Du som laster ned og bruker Smittestopp-appen, vil etter hvert også få en SMS hvis du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere som senere får påvist koronaviruset. Via meldingen får du råd om hva du bør gjøre for å begrense videre smitte. Dataene du deler blir også anonymisert og brukes til innsikt i effekten av endringene i tiltakene for å bekjempe viruset.

Last ned fra Google Play

Last ned fra App Store

Anonyme data til forskning

Gjennom Smittestopp-appen får Folkehelseinstituttet (FHI) anonyme data om bevegelsesmønsteret i samfunnet. Slik blir det mulig å følge enda bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker, og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på tiltak og restriksjoner.

Test av varsling

De første ukene Smittestopp-appen er i drift, vil appen først og fremst samle informasjon om brukernes bevegelser. ​​​Appen har også en varslingsfunksjon som etter hvert skal testes ut i utvalgte kommuner. Det betyr at Smittestopp-brukere i disse kommunene får et varsel på SMS hvis de har hatt nærkontakt med noen som etterpå får påvist koronasmitte. Dette forutsetter at den som er smittet også bruker Smittestopp-appen. Dette gjør vi for å kunne vurdere funksjonaliteten før vi tar dette i bruk i hele landet.

Når varselfunksjonen tas i bruk over hele landet, vil Smittestopp-appen sørge for at du som bruker appen raskt får informasjon om at du har vært utsatt for smitte, sammen med råd om hvordan du skal forholde deg for å unngå å smitte andre. Fordi du kan være smittsom før du får symptomer, er det viktig at dette går så raskt som mulig for at smittespredningen skal bremses.

Slik virker appen

Georg har for eksempel valgt å installere appen på sin telefon. Hvis Georg blir syk, og får konstatert av lege at dette er koronavirussykdom, kan appen identifisere andre appbrukere som han har vært i nærkontakt med før han ble syk.

Dette skjer ved at telefonens funksjon for stedstjenester og Bluetooth registrerer andre telefoner i nærheten som også bruker Smittestopp-appen. Alle som ut fra dette defineres som nærkontakter av Georg de siste dagene, får et SMS-varsel med råd om hvordan de skal forholde seg. De vil ikke få vite at det er Georg som er blitt smittet. 

Da Georg testet positivt, starter også den manuelle smittesporingen. Helsetjenesten i Georgs hjemkommune vil forsøke å kartlegge hvem han har hatt kontakt med de siste ukene før han han ble syk, og intervjuer ham om dette. Georg gjør sitt beste for å huske, men dessverre er han ikke sikker på om han husker alle. Det er derfor ikke sikkert at alle nærkontaktene hans blir registrert i samtalene. Hvis både Georg og nærkontaktene bruker Smittestopp-appen, vil derimot nærkontaktene få SMS-varsel.

 

Personvern

Dataene om hvor du har oppholdt deg registreres med stedstjenester og ​Bluetooth av Smittestopp-appen. Disse dataene slettes etter 30 dager. Mens Smittestopp-appen er i bruk, er hele tiden data fra de siste 30 dagene registrert, mens eldre data slettes. Du kan når som helst slette dine personopplysninger ved å bruke slettefunksjonaliteten i appen, du kan også slette selve appen. Og du kan selv velge om du vil skru av og på loggefunksjoner.

Folkehelseinstituttet og det statlige selskapet Simula har samarbeidet om å utvikle Smittestopp-appen. Både informasjonssikkerhet for opplysningene og personvern for brukerne har hatt høy prioritet i utviklingen. Dine data er ikke tilgjengelig for andre enn autorisert personell, og kun dersom du blir registrert som nærkontakt til en som er smittet med koronaviruset. Hvis du smittes med koronaviruset, vil ikke dine nærkontakter få vite at det er du som er smittet, men det kan heller ikke utelukkes at de vil forstå at du er smittet. De får bare vite hvilken dag nærkontakten fant sted.

Du har rett til innsyn i hvilke data Folkehelseinstituttet lagrer om deg. Folkehelseinstituttet arbeider med en digital innsynsløsning som lar deg se hvilke opplysninger som er lagret om deg. Denne innsynsløsningen er klar om få dager.

Personvernerklæringen til Smittestopp (fhi.no)

Spørsmål om Smittestopp

Dersom du har spørsmål om hvordan Smittestopp-appen fungerer, kan du ta kontakt med Veiledning Helsenorge på telefonnummer 23 32 70 00.

Har du spørsmål om behandling av personopplysninger i Smittestopp-appen, kan du ta kontakt med Folkehelseinstituttets personvernombud ved å sende en e-post til personvernombud@fhi.no. Du kan også nå Folkehelseinstituttet på telefonnummer 21 07 70 00.

Kilde: Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet

Til toppen