Krisepakke for idrett, kultur og frivillighet

Innhold

Fra 14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer.

Som følge av koronakrisen er en rekke arrangementer innen idrett, kultur og frivillighet blitt avlyst, utsatt eller stengt over hele Norge.

Regjeringen har vedtatt en krisepakke til idrett, kultur og frivillighet for å avhjelpe situasjonen. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter den delen som retter seg mot idrett og frivillighet (inkludert kulturfrivillighet), mens Kulturrådet har den delen som retter seg mot arrangører i kultursektoren.

Les mer om disse ordningene på deres nettsider:

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Kulturrådet

 

 

Til toppen