Informasjon om St. Hansbål

Innhold

Det er et generelt forbud mot bålbrenning i perioden 15. april til 15. september. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Dersom det planlegges å tenne opp bål St. Hansaften skal brannvesenet informeres.

De ønsker informasjon om sted, dato/klokkeslett og kontaktperson/ansvarlig.

Informasjonen sendes til til brannvesenet@porsgrunn.kommune.no. De fører en oversikt over St. Hansbål, slik at de som er på vakt er litt forberedt. 

Den som er ansvarlig bålbrenner må sørge for at følgende vilkår er ivaretatt:

  • Grunneier har gitt tillatelse
  • Bålbrenningen må skje uten risiko for personer
  • Bålet må plasseres i god avstand fra brennbar vegetasjon, materialer, bygninger og lignende
  • Det skal kun brukes tørre materialer
  • Forurensende materialer (f. eks. plast) skal ikke brennes. Det samme gjelder materialer som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.
  • Det skal være slokkemidler tilgjengelig i nærheten av bålet
  • Det må ikke brennes hvis værforholdene ikke ligger til rette, eksempelvis ved sterk vind eller tørke
  • Bålet må slokkes forsvarlig
  • Nødvendig vakthold etter brenning må iverksettes av den ansvarlige for brenningen

Dersom man arrangerer St. Hansbål så må gjeldende smittevernregler følges. Det vil si at det som et arrangement maks kan være 200 personer til stede, som må kunne holde 1 meters avstand. Folk som er syke skal ikke delta, og det bør være mulighet for bruk av hånddesinfeksjon. Arrangør har ansvaret for at smittevernregler overholdes, og å holde oversikt over hvem som er tilstede. Rådene er gitt i samråd med kommuneoverlegen.

Til toppen