Helsepersonell skal testes om de har vært utenfor Norge

Innhold

Porsgrunn kommune har bestemt at alle ansatte i helse og omsorg med pasientnært arbeid, og som har vært i utlandet, skal testes for Covid-19. Dette gjør vi for å redusere smittefare ytterligere.

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise utenfor Norge, informerer arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte skal testes én gang og som hovedregel være hjemme til testsvar foreligger.

Dette gjelder ikke for ansatte som har vært hjemme fra reise tidligere enn ti dager før oppstart på arbeid.

Ved å gjøre dette følger vi sentrale helsemyndigheters anbefaling om testing av helsepersonell.

Lite smitte
-Vi har så langt ikke opplevd koronasmitte på våre sykehjem og andre helseinstitusjoner. Siden pasientene våre tilhører en svært sårbar gruppe, er vi veldig glade for at vi har unngått dette, sier kommuneoverlege Inge Skauen.

I enkelte andre kommuner har det vært flere tilfeller av smittespredning i helseinstitusjoner. Dette har resultert i mange sykdomstilfeller og dødsfall. I tillegg har det vært en utfordring at ansatte har måttet være i karantene, noe som har ført til et ekstra press på bemanningen under koronakrisen.

Må i karantene ved besøk i «røde» land

Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i «røde» regioner og land, omfattes som alle andre av 10 dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

- Det er viktig at de ansatte på reise holder seg oppdatert på hvilke land som er «røde» og «grønne», sier kommuneoverlegen.

- Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen, sier hun.

Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldende fra kl 00.00 fredagen i samme uke.

Forenklede rutiner for ansatte
Alle helseansatte i kommunen blir via sin leder kontaktet med beskjed om at de skal testes hvis de har vært i disse landene. De får beskjed om å ta kontakt med nærmeste leder og selv bestille test ved å ringe legevakt på telefon 116 117 og be om time for prøvetaking. De må vise til en negativ test før de er tilbake i jobb. Ansatte oppfordres til å ta testen i god tid før jobbstart, om dette er praktisk mulig.

Betaling for test
Siden arbeidsgiver pålegger ansatte å ta testen, skal den ansatte ikke betale for testen. Legevakta tar heller ikke betalt for test av privatpersoner som har symptomer på covid-19 eller som defineres som nærkontakter.

 

Til toppen