Helsepersonell må testes

Innhold

For å hindre koronasmitte til pasienter i kommunens helsetjenester, har Porsgrunn kommune bestemt at helsepersonell som har vært på ferie utenfor Norden skal testes før de begynner i jobb.

Helsepersonell, inklusive nyansatte og vikarer, som i løpet av siste 10 dager har vært i «røde» regioner og land, omfattes som alle andre av 10 dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Sentrale helsemyndigheter har kommet med en anbefaling om testing av helsepersonell. Porsgrunn kommune pålegger nå testing før ansatte går tilbake på jobb.

Helsepersonell med pasientnært arbeid som i løpet av siste 10 dager har oppholdt seg i, eller vært på reise i «grønne» regioner og land utenom Norden, informerer arbeidsgiver før de skal gjeninntre/tiltre i jobb. Disse ansatte skal testes én gang for SARS-CoV-2 og ikke ha pasientnært arbeid før negativ test foreligger.

Lite smitte
-Vi har så langt ikke opplevd koronasmitte på våre sykehjem og andre helseinstitusjoner. Siden pasientene våre tilhører en svært sårbar gruppe, er vi veldig glade for at vi har unngått dette, sier kommuneoverlege Inge Skauen.

I enkelte andre kommuner har det vært flere tilfeller av smittespredning i helseinstitusjoner. Dette har resultert i mange sykdomstilfeller og dødsfall. I tillegg har det vært en utfordring at ansatte har måttet være i karantene, noe som har ført til et ekstra press på bemanningen under koronakrisen.

Må følge med på oppdatert kart
- Det er viktig at de ansatte på reise holder seg oppdatert på hvilke land som er «røde» og «grønne», sier kommuneoverlegen.

- Det er regjeringen som vedtar reiserådene. Iverksettelse av oppdaterte reiseråd vil gjelde tidligst dagen etter nytt vedtak i regjeringen, sier hun.

Eksempel: Hvis vedtak om oppdatert landliste og kart gjøres av regjeringen på en torsdag, vil rådene være gjeldende fra kl 00.00 fredagen i samme uke.

Innfører forenklede rutiner
Alle helseansatte i kommunen blir via sin leder kontaktet med beskjed om at de skal testes hvis de har vært i disse landene. De får beskjed om å ta kontakt med nærmeste leder og selv bestille test ved å ringe legevakt på telefon 116 117 og be om time for prøvetaking. De må vise til en negativ test før de er tilbake i jobb. Ansatte oppfordres til å ta testen i god tid før jobbstart, om dette er praktisk mulig.

Betaling for test
Siden arbeidsgiver pålegger ansatte å ta testen, skal den ansatte ikke betale for testen. Legevakta tar heller ikke betalt for test av privatpersoner som har symptomer på covid-19 eller som defineres som nærkontakter.

Legevakta tar derimot betalt for testing av ansatte fra andre arbeidssteder enn kommunen som skal teste seg etter reise i «grønne» regioner og land utenom Norden (dersom personen ikke har symptomer eller regnes som nærkontakt). Legevakta sender faktura direkte til arbeidsgiver eller personen som tester seg. Hver test koster 450 kroner. Det er beløpet Unilabs fakturerer legevakt.

Til toppen