Frivillige lag og organisasjoner kan søke momskompensasjon

Innhold

Fra i dag kan frivillige lag og organisasjoner søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliard kroner til dette.

Søknadsfristen er 1. september, men flere lag og organisasjoner må sende søknad via sentralleddet som ofte har frist tidligere. Husk at alle som søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Søknadsskjema og mer om ordningen finner du på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider   

Til toppen