Forbud mot opphold i idrettsanlegg og ballbinger

Innhold

Kommuneoverlegen har i dag bestemt at det er forbudt å oppholde seg i idrettsanlegg og ballbinger.

For å begrense smittespredningen av koronaviruset ytterligere, gir smittevernoverlegen med hjemmel i smittevernloven § 4-1, første ledd b, følgende forskrift:

  1. Idrettsanlegg og ballbinger skal holdes stengt. Unntak gjelder for personell som skal ivareta nødvendig tilsyn og vedlikehold.
  2. Anlegg etablert for lek kan benyttes, men myndighetenes råd til smitteforebyggende tiltak skal til enhver tid overholdes. Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand.
  3. Porsgrunn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagt tiltak.
  4. Forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til og med 13. april 2020.

 

Til toppen