Eldreprisen 2019

Innhold

Kjenner du noen som har gjort en ekstra innsats for eldre i Porsgrunn kommune?

Du kan foreslå kandidater eller selv søke på Eldreprisen 2019 på 10 000 kroner.

Vinneren må gi prisbeløpet videre til et fritt valgt formål for eldre i kommunen.

Eldreprisen er en hederspris til organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner, som har utmerket seg særskilt gjennom sin innsats for eldre i Porsgrunn kommune.

Eldreprisen blir delt ut på Eldredagen 1. oktober 2019. Den arrangeres på Folkets Hus. Forutsetningen for prisen, er at prisbeløpet gis videre til formål for eldre. Dette formålet vil bli offentliggjort i forbindelse med overrekkelse av prisen.

Porsgrunn kommunes Eldreråd utgjør juryen, som nominerer vinneren/vinnerne for hvert år.

Begrunnede forslag på kandidater til prisen sendes innen 1. september 2019 til: Eldrerådet v/sekretær Åsne Rongved, Postboks 128, 3901 Porsgrunn eller på e-post: asne.rongved@porsgrunn.kommune.no

Til toppen