Biblioteket støtter forfulgte i Afghanistan

Innhold

Porsgrunn bibliotek er med på en nasjonal kampanje til støtte for Afghanistan. De gir bort fire ukers gebyromsetning, for de som leverer bøker for sent.

Pengene gir de til nødfond hos ICORN (international Cities of refugee network) og Norske Pen - to foreninger som jobber for ytringsfrihet. I nødfondene henter foreningene midler når kunstnere og forfattere er i vanskelige situasjoner og trenger hjelp.

En bok som skulle vært levert, er på en måte Ord på overtid, og disse kan bedre vilkårene for det frie ord i Afghanistan.

Bibliotekene jobber for det frie ord

Bakgrunnen for bibliotekenes engasjement i denne saken, er vilkårene for frie ytrere i Afghanistan, ettersom Taliban har tatt over landet.

Bibliotekene mener at ytringsfriheten som vi tar for gitt hos oss, har helt andre vilkår i Afghanistan. Situasjonen til journalister, forfattere, redaktører og andre medieansatte ser de på som prekær. De har også en stor bekymring om situasjonen til kvinnelige ytrere i landet etter Talibans overtakelse. 

- I folkebibliotekloven står det at bibliotekene i sine tilbud skal legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. For å få til dette trenger vi ytringsfriheten. Den er verdt å kjempe for, sier biblioteksjef Maria Guribye.

Hun oppfordrer alle som har utestående purregebyr om å betale det nå.

ICORN (international Cities of refugee network) og Norske Pen jobber hver på sine måter med å beskytte forfattere, journalister, kunstnere og andre meningsytrere. 

Til toppen