Barnehagene inviterer til et digitalt foreldremøte

Innhold

Foresatte i alle barnehagene i Porsgrunn inviteres til et felles digitalt foreldremøte hvor formålet er å fremme gode, trygge og inkluderende barnehager uten mobbing og trakassering.

I januar i år ble barnehageloven endret. Den nye loven sier at barnehagen skal ha nulltorelanse mot krenkelser, utestengning, mobbing, vold og trakassering.

Foreldremøtet er for alle foresatte både i kommunale og private barnehager. Målgruppen er 3500 foresatte og 550 ansatte i 30 barnehager

Foredragsholder er førstelektor Marianne Torve Martinsen. Hun er førstelektor i pedagogikk ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger sin avdeling i Porsgrunn.

Martinsen har tidligere undervist ved barnehagelærerutdanningen og videreutdanninger ved Høgskolen i Telemark (nå USN) og har mange års erfaring som styrer og pedagogisk leder i barnehage

Invitasjonen blir sendt ut til alle foreldre i e-post med en innloggings lenke. En kan logge seg inn i løpet av hele uke 18 (3. til 9. mai), når det måtte passe. Forelesningen tar cirka 1 time.

- Alle barnehagene i Porsgrunn har jobbet systematisk med forebygging, holdningsarbeid hos ansatte og ønsker å samarbeide godt med foresatte for å skape et godt oppvekstmiljø for barna, forteller kommunalsjef Tollef Stensrud.

- Jeg håper det er mange som har lyst til å se dette foredraget. Det er mange gode råd og tips man kan ta med seg, både i barnehagesammenheng og ellers. Vi ønsker å jobbe sammen mot mobbing, sier han.

Bildet: Styrer i Skrapeklev barnehage Lena Andersen, kommunalsjef Tollef Stensrud, foredragsholder Marianne Torve Martinsen og virksomhetsleder i Lundelia og Brattås barnehage Marianne Ingvaldsen Foto: Hege Schjøth Øverås
Til toppen