Øker grensen for antall besøkende i kirkens lokaler.

Innhold

Med bakgrunn i de nasjonale føringene, smittesituasjonen regionalt og lokalt, og måten situasjonen er håndtert på, så økes grensen for hvor mange besøkende vi kan ha til 50. Forutsetningen er fortsatt at det er minimum en meters avstand mellom de besøkende.

Den nye begrensningen gjelder fra og med i dag, 15. mai, og gjelder alle type samlinger (gudstjenester, vielser, dåpsgudstjenester, gravferd og andre samlinger).

Til toppen