Nattarbeid Deichmannsgate og Brattås

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal reasfaltere deler av Deichmannsgate og Brattåsvegen

Kommunalteknikk ved avd Bydrift skal skifte ut deler av vegdekke i Deichmannsgate og Brattås, dette vil medføre noe støy med fresing av asfaltdekke og legging av nytt asfaltdekket. Utførende entreprenør er Veidekke.

Dette blir utført på kveld og nattestid, slik at vi hindrer trafikken minst mulig på dagtid, dette gjør at logistikken og sikkerheten blir ivaretatt for alle.
For unngå mest mulig støy så anbefaler vi å lukke dører, vinduer og gardiner, utførende entreprenør tilstreber å gjøre dette så effektivt og raskt som mulig slik at de minimerer støyplagene for hver enkelt husstand.

 Deichmannsgate

 • Søndag 01.09 - mandag 02.09
  Reasfaltere resten av Deichmansgate

 • Mandag 26.08, fra ca kl. 19:00
  Start fresing av asfalt fra Flåttenkrysset ned til krysset ved Deichmanssgate/Fiolvegen. Vegen vil bli stengt i perioder. Omkjøring må påberegnes.

 • Tirsdag 27.08, fra ca kl. 19:00
  Start fresing av asfalt fra Deichmanssgate/Fiolvegen ned til Øyekastvegen . Vegen vil bli stengt i perioder. Omkjøring må påberegnes.


 • Tirsdag 27.08, fra ca kl. 19:00 - fredag 30.08, kl: 08:00
  Asfaltering fra Flåttenkrysset ned til Øyekastvegen. Vegen vil bli stengt i perioder. Omkjøring må påberegnes.

Vi ber om forståelse og at trafikantene viser hensyn for arbeidene som skal pågå.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Brattåsvegen

 • Onsdag 28.08, fra ca kl. 18:00
  Start fresing av asfalt fra Tellusvegen/Brattåsvegen ned til Breviksvegen ved Spar. Vegen vil bli stengt i perioder. Omkjøring må påberegnes.
 • Mandag 02.09, fra ca 07:00 ->
  Asfaltering Brattåsvegen på dagtid
Til toppen