Anleggsarbeid Korketrekker’n Langangen

Innhold

Porsgrunn Kommune ved Kommunalteknikk skal legge nye vannledninger i Korketrekker’n i Langangsvegen.

Kartskisse av trase for ny vannledning:

Anleggsarbeidet med å legge nye vannledninger vil medføre stenging av Langangsvegen. Tidsrommet for denne stengingen vil bli fom mandag 21. oktober kl 0700 tom fredag 29. november kl 1600. Veien vil være åpen i helgene. Gående, syklister og mopedister vil kunne passere anleggsområdet i hele perioden.
Se annonse under:

Det er entreprenør Eckholdt og Mortensen DA som skal utføre anleggsarbeidet for Porsgrunn kommune, Kommunalteknikk. De vil starte opp arbeidet oktober 2019. Planlagt anleggsslutt er i mars 2020.

Porsgrunn kommune vil benytte SMS til beboere langs Langangsvegen fra Lillegårdskrysset til Kokkersvoll og på Sagbakk angående forestående stenging av vei. Når anleggstiltaket pågår vil vi også informere på denne måten ifm dato for stenging og åpning av vei. Det er viktig at beboerne sjekker at deres adresse er registrert med riktig telefonnummer på: http://www.porsgrunn.kommune.no/varsling

Kontaktinformasjon

Kontaktperson fra Kommunalteknikk er: 
Lene Sparre Thunes tlf. 976 91 161

Kontaktperson fra Echoldt og Mortensen DA er:
Prosjektleder Ingfrid Svendsen, mobil 952 99 501
Anleggsleder Martin Brathagen, mobil 952 99 505

Til toppen