Eiendomsskatt

Innhold

Kommunalteknikk er også eiendomsskattekontor for Porsgrunn

Eiendomsskatt i Porsgrunn er basert på vedtak i bystyret i SAK 0032/03 18.06.2003, med virkning fra 1.1. 2006. Dagens eiendomsskatt er basert på takster fra 1.1.2006 (nyere eiendommer takseres etter verdi tilbake til 2006) og grunnlaget for eiendomsskatt er 60% av denne taksten. Av grunnlaget betales det for tiden 7‰ i eiendomsskatt. For 2019 har bystyret bestemt at alle takster skal kontor-justeres med 10%. Unntak fra dette er takst på maskin og driftsutstyr (tidligere verk og bruk) der regjeringen har bestemt å fjerne dette med 1/7 nedtrapping hvert år frem til 2025.

Eksempel:

Takst 2018:

Takst: Kr. 1.450.000
Grunnlaget: Kr 1.450.000 X 0,6 = Kr. 870.000
Skatt 2018: Kr. 870.000 X 0,007 = Kr. 6.090

Takst 2019:

Takst: Kr. 1.450.000 X 1,1 (10% kontorjustering ) =  Ny takst: Kr. 1.595.000
Grunnlaget: Kr. 1.595.000 X 0,6 = Kr. 957.000
Ny takst 2019: Kr 957.000 X 0,007 = Kr. 6.699

Økning på kr. 609 fra 2018 til 2019

Til toppen